राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
   

दुर्मिळ कागदपत्रे : अक्षरानुक्रम  

    आरत्या - मराठी
    अंक गणित, जमाखर्च, भूमिती - मोडी
    भक्ती - मराठी
    चरित्रें - मराठी
    धर्मशास्त्र - संस्कृत
    धर्मशास्त्र - प्रायश्चित - संस्कृत
    धर्मशास्त्र - स्मृती - संस्कृत
    गद्य - मराठी (बखर)
    गद्य - मराठी - मोडी (बखर)
    हिंदी
    हृदय - मंत्र - संस्कृत
    इतिहास - मराठी
    जंत्री - मोडी
    ज्योतिष - मराठी
    कथा - संस्कृत
    कथा पुराणें - मराठी
    कवच - मंत्र - संस्कृत
    काव्य - मराठी
    कोश - मराठी
    कोश - संस्कृत
    महात्म्य - मराठी
    महात्म्य - संस्कृत
    मराठी
    मोडी
    नित्यकर्म - संस्कृत
    पद्धती - संस्कृत
    पत्रे - मराठी
    पत्रे - मोडी
    पत्रे - फारसी - मराठी - मोडी
    प्रयोग - संस्कृत
    पुराण - मराठी - संस्कृत
    पुराण - संस्कृत
    पुराणोक्त - पूजा - संस्कृत
    संस्कृत
    संन्यास पद्धती - संस्कृत
    स्मार्त  - संस्कृत
    स्मार्त - विधी - संस्कृत
    स्तोत्र - संस्कृत
    स्तोत्र - स्तुती - भूपाळ्या - मराठी
    स्तोत्रे - आरत्या - मराठी
    वेद - संस्कृत
    वेदान्त - मराठी
    वेदान्त - संस्कृत
    विद्या व कला - मराठी
    व्याकरण - संस्कृत
    याज्ञिक - संस्कृत
    याज्ञिक - विधी - संस्कृत
    याज्ञिकी ग्रंथ - मराठी
    यात्रा - मराठी

 

हिंदी